IMG_20210422_143747_787.jpg

התקנת המעליות

בפרויקט

החלה התקנת המעליות בבנייני הפרויקט. התקנה המעליות החלה בבניין 7 ובבניין 8. לאחר גמר ההתקנה ובהמשך יותקנו המעליות ביתר הבניינים

9.2.2021

לפרטים נוספים

השאירו פרטים ונציגה תחזור אליכם בהקדם

Magnified Grass