מצב השיווק

מספר הבניין בתיבה, סוג הדירה בכותרת

פנטהאוס

8
SOLD
7
SOLD
6
SOLD
5
SOLD
4
SOLD
3
SOLD
2
SOLD
1
SOLD

דירת גן - 5 חדרים

6
SOLD
5
SOLD
4
SOLD
3
SOLD

דירת 5 חדרים

8
SOLD
7
SOLD
6
SOLD
2
SOLD
1
SOLD